#teknologiatiistai

Oppimispolkuja tulevaisuuden ammattiosaajille

TeknologiaTiistai on vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma, jolloin yläkoululaiset ja opettajansa sekä koululaisten vanhemmat tutustuvat kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen ja teknologiayritysten tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tapahtumat eri puolilla Suomea ovat paikkakuntakohtaisia ja alueen toimijoiden yhteistyön tulos. Koko maan kattavasti näytetään mitä ammatillisen koulutuksen uudistaminen merkitsee. Uudet laaja-alaiset tutkinnot tarkoittavat, että opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua ja syventää osaamistaan yksilöllisillä valinnoilla ja oppimispoluilla. 

- Teknologiateollisuuden yrityksissä on töissä lähes 300 000 ihmistä, heistä puolella on ammatillinen tutkinto. Ja vuosittain yritykset palkkaavat lähes 40 000 uutta osaajaa. Siksi on tärkeää, että oppilaitokset ja yritykset yhdessä nostavat ammatillisen koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet näkyvästi esille.

Muuta kiinnostavaa

Mahdollisuuksien maailma!

Tekniikasta tai koneista ja laitteista ei tarvitse olla kiinnostunut. Mutta, kannattaa kiinostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi.

Opiskelemaan - mitä?

Mitä haluat osata? Mitä haluat tehdä? Pohdi mihin haluat vaikuttaa osaamisellasi ja tulevaisuuden työssäsi!

Teknologia on arkea!

Älä tyydy olemaan vain teknologian tehokäyttäjä - voit olla vaikuttamassa arkeesi ja luoda omalla osaamisellasi parempaa tulevaisuutta.

Teknologialla vaikutetaan maailmaan, jossa elämme!

Sinäkin voit olla mukana tekemässä käyttäjäystävällisiä, energiatehokkaita, ekologisia ja taloudellisia teknologisia ratkaisuja - tai viemässä niitä ympäri maailmaa ...

MyTech-ohjelma - tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Yläkoulun ja lukion oppimisprojekteille ideoita, sisältöjä ja yhteistyötä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa. Opettaja, tutustu MyTech-ohjelmaan ja ilmoita luokkasi mukaan!